Fasáda Schüco nastavuje nová měřítka v oblasti zpracování a energetické efektivity. Při zdokonalování stávajících osvědčených systémů byl kladen důraz především na optimalizaci zpracování ve firmě i na staveništi. Nové, prefabrikované systémové komponenty zajišťují podstatně rychlejší a tím i racionálnější výrobu.

Nové systémové komponenty urychlují především zpracování na stavbě: např. inovační systém napojení do stavební konstrukce s redukovanými styčnými plochami.
Díky novým držákům skel lze nyní snadněji pracovat i s velmi těžkými tabulemi.

Nový systém vedení kabelů nyní výrobcům kovových konstrukcí umožňuje bezpečnější integraci elektrických komponentů do sloupko-příčkové fasády.